Zasady redagowania pism prezentacja

Pobierz

Przejrzystość - pismo powinno być przejrzyste graficznie.. Elementy składowe pism i zasady ich rozmieszczania - marginesy, układy graficzne;-pole nagłówkowe, pole adresata, pole wpływu, pole znaków powoławczych, określenie sprawy, treść pisma, podpisy, zwrot pożegnalny;-wzory pism 4.. KaŜdy pracownik biurowy, niezaleŝnie od zajmowanego stanowiska, redaguje w czasie pracy szereg pism.. Wszystkie wersje dyskwalifikuje użycie ukośnika w skrócie wyrażenia ad acta.. Redagując pisma należy przestrzegać kilku zasad.. Dla wyróżnienia tytułów należy używać kontrastowego kroju pisma.. jeśli dokumenty sporządzone są w 1 egzemplarzu i nie ma kopii, aby na niej odnotować fakt wysłania oryginału/ Jest wyrazem dobrych obyczajów nadawcy korespondencji .Zasady redagowania pism by Karolina Wielgus.8 .. 10 .. 12 Sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych.zakresie redagowania pism.. Treść pisma powinna się składać - w miarę możliwości - z pewnych stałych elementów.Zasady redagowania pism 01 kwietnia 2010, 11:16 Po pierwsze wszystkie formy korespondencji biznesowej należy redagować w stylu urzędowym, którego główne cechy to rzeczowość, oficjalność, zwięzłość, przejrzystość, fachowość.Części składowe pism według polskiej normy.. 10 Elementy składowe pisma.. Zasady redagowania pism: 6) Treć pisma - powinna się zaczynać w odległości 6-10 pt poniżej wyrazu "Sprawa", lub zwrotu grzecznościowego (jeśli użyto).Prezentacja programu PowerPoint..

... 7 Zasady redagowania pism.

Ale nie jest to jedyna usterka.. Kade dobrze sformu owane pismo (np. oferta, reklamacja) powinna cechowa: Zwiz o krótkie przedstawienie sprawy, bez uywania zbdnych s ów i powtórze,Redagowanie pism urzędowych - czy można się tego nauczyć?. Zasady sporządzania pism typowych Pisma przewodnie sporządzane są: Gdy niezbędne są informacje uzupełniające treść dokumentu, któremu towarzyszą /informacje, które pominięto w piśmie głównym lub takie których nie wypadało w nim podać/ Gdy nadawca chce mieć pisemne potwierdzenie wysłania dokumentów /np.. Plan treści pismaPrzewodnik po redagowaniu pism urzędowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to kilkuczęściowy podręcznik, który ma na celu ułatwienie pracownikom KPRM tworzenia podstawowych dokumentów urzędowych.. Wrażenie - dobre lub złe o nadawcy pisma daje forma zewnętrzna, czyli papier, czystość, rozplanowanie pisma na papierzeW tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl.. Wystarczy poznać kilka podstawowych zasad aby bez problemu stworzyć taki dokument, którego nie powstydzi się najlepszy specjalista.. W Polsce obowiązuje Polska Norma (PN), która wyodrębnia następujące części składowe pisma: Nagłówek; Data; Nazwa i adres odbiorcy; Numer pisma; Określenie przedmiotu sprawy; Treść; Podpis; ZałącznikiSporządzenie korespondencji powinno opierać się na wielu zasadach, z których najważniejsze to: - nie wolno dopuścić do popełnienia błędu w nazwisku lub w nazwie firmy adresata, - pierwszy list, jaki wysłany jest do potencjalnego kontrahenta powinien być wyjątkowo krótki, rzeczowy i konkretny, wskazane jest krótkie przedstawieniu własnej firmy, podanie informacji skąd posiadamy wiedzę o firmie, do której pismo kierujemy, - w piśmie muszą być wszystkie informacje, jakie .jest umiejętność redagowania pism oraz znajomość: 1) przedmiotu sprawy, czyli trzeba wiedzieć o co chodzi w treści pisma, 2) znać formy pism, które odpowiadają danemu typowi sprawy, 3) znać przyjęte w danej instytucji sformułowania i zwroty, 4) znać zasady redagowania treści pisma.2..

TEMAT : Zasady redagowania pism.

9 Stosowanie skrótów i skrótowców.. * Omówione zostaną także najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe .Starajmy się pisać czcionką o stałym rozmiarze.. Pierwsze wrażenia pisma : Zdania proste / nie złożone Jasne sformułowania Zwroty grzecznościowe : Szanowny Panie, Z poważaniem Treść zwięzła w punktach Używanie skrótów : im.. Zasady poprawnego redagowania tekstów przy użyciu komputera Author:12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunek firmy.. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.. Zasada nr 82 SZKOLENIE ON-LINE- na żywo prowadzone przez eksperta ds. poprawności językowej, etykiety językowej oraz skutecznej komunikacji KORZYŚCI: * Uczestnicy poznają zasady poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz udoskonalą kompetencje językowe i komunikacyjne potrzebne w życiu zawodowym.. Przygotowując prezentację i poszczególne jej slajdy pamiętaj o następujących zasadach: Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy).. Odpowiadając jednym słowem - żadna.. Wariantów poprawnych może być kilka.. W tym celu należy stosować odpowiedni układ graficzny pisma i odpowiedni układ jego treści..

Zasady redagowania pism - między innymi: skróty i zwroty grzecznościowe 3.

Do podstawowych zasad należą:- przejrzystość,- kompletność,- sugestywność,- zwięzłość,- uprzejmość,- zrozumiałość,- używanie skrótów,- jedna sprawa - jedno pismo- wyróżnienie fragmentów- zwracanie się do adresata.. ,s.c. ,PKP Uprzejma forma Brak słów obcojęzycznych Pisząc pismo .Zasady redagowania pism Bardzo dużą wagę należy przywiązywać do wyglądu zewnętrznego pisma oraz jego treści.. Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani.. Profesjonalnie zredagowane pismo zawiera ściśle określone części składowe.. 11 Układy pism: blokowy a'linea.. Nie będziemy ich jednak wyliczać.Plik Ogólne zasady redagowania pism.doc na koncie użytkownika aguchawesolek • folder Dokumenty • Data dodania: 25 paź 2010Prezentacja algorytmów w postaci schematów blokowych.. Oczywiście że tak!. W korespondencji ogromne znaczenie ma pierwsze wraŝenie odbiorcy po otrzymaniu pisma.pismo, zawierające błędne konstrukcje językowe czy też niepoprawnie użyte słowa prowadzić będzie do zakłócenia komunikacji między nadawcą a odbiorcą i w rezultacie do niekorzystnej oceny naszej instytucji.. W dalszej części Przewodnika w syntetyczny sposób przedstawione zostały podstawowe zasady redagowania tekstów.Pisma urzędowe powinno się redagować: w sposób zwięzły (krótkie zdania, tylko istotne szczegóły, bez powtarzania się), treść przedstawiona jasno i zrozumiale, stosować terminy krótkie i skróty powszechnie używane, bez zwrotów obcojęzycznych, przestrzegać zasad pisowni polskiej,Konspekt - Przed napisaniem pisma wskazane jest sporządzenie jego planu (konspekt)..

Te fragmenty nie muszą być wyróżnione w każdym piśmie.Podstawowe zasady tworzenia prezentacji.

Pracownia techniki biurowej.. Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu .Tworzenie prezentacji - zasady ogólne • Prezentacja powinna być uzupełnieniem treści przekazywanych werbalnie.. Jak powinno to poprawnie wyglądać?. 8 Blankiety korespondencyjne.. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot-nych zasad, tj.: stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu),1 Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Korespondencja biurowa jest waŝną i nieodłączną częścią pracy biurowej.. • Slajdy muszą być czytelne - na planszy powinno się znaleźć maksymalnie 5 - 10 linijek tekstu.Profesjonalne prezentacje - redagowanie pism urzędowych Redagowanie pism, profesjonalne prezentacje, redagowanie pism urzędowych, pisma urzędowe redagowanie, usługi redagowania pism urzędowych, pisma urzędoweZasady redagowania pism.. Przypomina się w nim o zasadach, któreZasada nr 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt