Gardenal charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1dawka (0,5ml) zawiera około: Białko L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 6 20mikrogramówNAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skudexa, 75 mg + 25 mg, tabletki powlekane 2.. Co znajdziemy w domkumencie?SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN, Norelgestrominum) i 600 mikrogramów etynyloestradiolu (EE, Ethinylestradiolum).. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. A są to:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu..

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 33,07 kroskarmelozy sodowej i 1,83 mg sodu ...aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. Brak.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Każdy system transdermalny, plaster uwalnia średnio 203 mikrogramy norelgestrominu i 33,9 mikrogramów etynyloestradiolu w ciągu 24 godzin.Produkt przeznaczony jest do niespecyficznej immunomodulacji dla psów, kotów, koni, bydła i świń.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gardasil,zawiesina do wstrzykiwań.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera odpowiednio 1 g lub 2 g cefotaksymu (Cefotaximum) w postaci .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna tabletka zawiera substancję czynną: Fenobarbital (Phenobarbitalum)100 mg Substancja pomocnicza: laktoza 35 mg/1 tabletkę.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dulsevia, 90 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 90 mg duloksetyny (Duloxetinum) (w postaci duloksetyny chlorowodorku).. Luminalum, 100 mg, tabletki.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera:Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Aby dowiedzieć się, jakSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas) (co odpowiada 0,5 mg betametazonu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus ospy wietrznej* szczep Oka/Merck (żywy, atenuowany) ≥ 1350 PFU** *.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Gardasil, zawiesina do wstrzykiwańwampułkostrzykawce.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).2.. Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 1000 mg fluorouracylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu.. Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera: 75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOTAKSYM, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji BIOTAKSYM, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Globulka ma barwę od kremowej do czerwonobrązowejCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 4.3 Przeciwwskazania.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt