Przykładową opinia opiekuna stażu 2021

Pobierz

(41 KB) Pobierz.. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 …2.. Stwierdzam, że …Postawa Pani Joanny, jak też stosunek do dzieci oraz wykonywanego zawodu nie budzi żadnych zastrzeżeń.. Do zadań opiekuna stażu należą: 1) współpraca z …Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca …Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2021/22.. imię i nazwisko, nazwa firmy oraz stanowisko osoby, która opinię.. miejscowość i data wystawienia.. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez niego i wzbogaciła swój …Obserwowane przeze mnie lekcje, przeprowadzone rozmowy i analiza zgromadzonych dokumentów dowodzą rozwoju jej kompetencji w zawodzie nauczyciela.. Pan/Pani ., odbywał/a zawodowy w .. od .. do ., zgodnie z umową z dnia .. Osiągnięte cele i …Opinia o praktykancie / stażyście — najważniejsze elementy.. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze …• w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego - opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; • doradcy metodycznego na wniosek …Współpraca z opiekunem stażu przyczyniła się do doskonalenia moich umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym..

[Zadania opiekuna stażu; opinia o dorobku zawodowym nauczyciela] 1.

W trakcie trwania …opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) …Na każdej lekcji uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami (NaCoBeZU) oraz c) Podczas trwania stażu obserwowałam również zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażuod dnia zakończenia stażu.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna …Zasady formułowania projektu opinii dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela … PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA stażysty/ kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt