Opisz podobieństwa i różnice w budowie w elementach tworzących układ naczyniowy

Pobierz

Wodę pobiera tylko mała cześć młodego korzenia, pokryta włośnikami (włośniki - cienkościenne, cylindryczne, długie, komórki skórki korzenia; tworzą wU kręgowców (w tym u ludzi) układ rozrodczy często łączy się z moczowym, tworząc układ moczowo-płciowy.. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).. Krążenie krwi odkrył William Harvey.Układ autonomiczny (układ wegetatywny) wraz z układem somatycznym tworzą układ nerwowy człowieka.Autonomiczny układ nerwowy odpowiada za takie zjawiska, jak czynność pętli jelitowych, rozszerzenie źrenicy czy tempo pracy serca - czyli za aspekty, których świadomie nie kontrolujemy.BUDOWA: Układ krwionośny człowieka zbudowany jest z: - serca - sieci naczyń krwionośnych: żył, tętnic, naczyń włosowatych Tętnice odprowadzają krew utlenowaną z serca do tkanek, żyłami krew odtlenowana płynie z tkanek do serca.. 7 Zadanie.. Rurki sitowe tworzą żywe, ale pozbawione jądra komórki o wydłużonym kształcie i niezdrewniałych ścianach.. 8 Zadanie.. Komórki te ułożone są w pionowe szeregi, przy czym przez liczne poryw ich poprzecznych ścianach, tzw. sita przechodzą z jednej komórki do drugiej pasma cytoplazmy.Układ mięśniowy (łac. systema musculorum) - istnieją dwa rodzaje mięśni, które przeciętnie stanowią 40% masy całego ciała.Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien.Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniowych..

Drugi układ, to układ limfatyczny, będący układem otwartym.

Układ wydalniczy różni się pewnymi elementami u poszczególnych gatunków (jest to najczęściej związane z środowiskiem w jakim dany organizm żyje).. Zadanie premium.2.. Drobne pęcherzyki otoczone błoną białkowo - lipidowąPodaj podobieństwa i różnice w budowie.. RBesB7nYvxy7P 1 Skórka (epiderma) dolnej strony liścia gynury - Gynura sp.. 3 Zadanie.. W procesie zapłodnienia uczestniczą komórki rozrodcze: komórka jajowa i plemnik.Elementami strukturalnymi, z których zbudowany jest ten typ tkanki, są komórki wielojądrzaste, nazwane włóknami mięśniowymi.Włókno mięśniowe ma więc charakter syncytium, które powstało w wyniku zespolenia wielu komórek.Dlatego też w każdym włóknie występuje od kilkudziesięciu do kilkuset jąder, które są położone na obwodzie komórki, pod błoną sarkoplazmatyczną.Elementy przewodzące łyka.. 4.W siłowniku jednostronnego działania wymuszony ruch tłoczyska jest następstwem oddziaływania różnicy ciśnień wywołanej stosownym doprowadzeniem cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .mają budowę wtórną, która jest efektem działalności merystemów wtórnych : miazgi (kambium) i tkanki korkotwórczej..

Należy zaznaczyć, że ist-Budowa układu wydalniczego.

Opisz budowę chemiczną błony komórkowej, jej strukturę, cechy, wskazując na związek między budową a jej funkcją 3.. Obecny.. Odpowiadamy na te pytania w dzisiejszym wpisie!d) przedstawia budowę i funkcjonowanie głównych narządów w układach wewnętrznych człowieka, e) wyróżnia rodzaje narządów zmysłów i określa ich funkcje, opisuje budowę oraz sposoby funkcjonowania oka i ucha, f) wyróżnia elementy układu odpornościowego oraz określa ich funkcje,Układ krążenia człowieka składa się serca oraz naczyń krwionośnych: tętnic, żył i łączących je sieci naczyń włosowatych.. Układ rozrodczy żeński - budowa i funkcje Rolą żeńskiego układu rozrodczego jest doprowadzenie do cyklicznego dojrzewania komórek jajowych, a także ich uwalniania, co odbywa się w cyklach miesięcznych.PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE KOMPLEKSOWYCH STRUKTUR ROZGRYWAJĄCYCH… 315 W ten sposób otrzymuje się wytyczne konstrukcyjne.. 2 Zadanie.. Oznacza to, że krew nie wylewa się do jam ciała, krąży po naszym organizmie w specjalnych naczyniach.. Męski układ rozrodczy odpowiada za wytworzenie plemników oraz wprowadzenie ich do żeńskich dróg rodnych.. Ryby posiadają dwie pranerki, które filtrują krew zbierając produkty przemiany materii, którym jest mocz.Określ zasadnicze różnice w budowie i funkcji poszczególnych tkanek, oraz określ ich lokalizacje..

Podobieństwa: - w skład obu układów wchodzą naczynia: krwionośne lub limfatyczne.

Tworzą go diktiosomy rozmieszczone w cytoplazmie.. 2 Zadanie.. Tradycyjnie zaliczane były do jamochłonów, a wcześniej do roślin.. W okresie wzrostu człowieka układ kostny zawiera jej relatywnie mniej - przeważają tkanki: chrzęstna i włóknista.Budowa wewnętrzna łodygi roślin jednoliściennych U roślin jednoliściennych wiązki przewodzące rozmieszczone są nieregularnie w miękiszu wypełniającym łodygę, a między częścią sitową i naczyniową brak jest kambium, stąd u większości roślin jednoliściennych nie występuje przyrost na grubość - wiązki o takiej budowie .Ludzki układ krwionośny to układ zamknięty.. Omów rodzaje transportu biernego i czynnego, wskaż podobieństwa i różnice między nimi oraz podaj przykłady substancji w taki sposób transportowych.. pokaż więcej.. Ruch powrotny tłoczysko wykonuje dzięki naciskowi zewnętrznemu - np. odpowiednio napiętej sprężyny (z jednoczesnym umożliwieniem odpływania .Układ pokarmowy jest zespołem narządów odpowiedzialnych za odżywianie organizmu.. Zgodnie z jego funkcją odbywa się w nim skomplikowana obróbka pokarmu.. UWAGA!. knide "pokrzywa") - typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała (), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe nazywane knidami, stąd naukowa nazwa typu Cnidaria..

Jest on układem zamkniętym.

1. ściana pokryta jest cienką błonką, na której leżą .Układ oddechowy składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz płuc.. Jak są zbudowane?. Układ Golgiego.. Te naczynia krwionośne, to tętnice i żyły, a także naczynia włosowate.. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca.. Komórki, owijając się kilkakrotnie wokół aksonów, tworzą osłonkę z własnej błony komórkowej, ułożonej w kilka warstw złączonych białkiem PLP1.Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) - układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi.. 1 Zadanie.. I już na wstępie mamy pokazane dwie podstawowe różnice między .Parzydełkowce (Cnidaria, z gr.. Pożywienie jest pobierane, następnie zachodzi trawienie i wchłanianie substancji odżywczych oraz wydalanie resztek.Tworzą one w częściach nadziemnych roślin włoski i aparaty szparkowe, a w podziemnych - włośniki.. o Otacza Mięśnie Układ krwionośny Układ nerwowy • Zbita o Zbudowana z włókien kolagenowych o Układ włókien Regularny Tworzy ścięgna .. (podstawowej), w której zanurzone są włókna białkowe oraz elementy komórkowe, na .Różnica w budowie tych ciał,, to struktura : Ciała stałe,,zwarta , cząsteczki i atomy tworzą jednolitą strukturę co powoduje że działają na siebie .właściwości cial stałych są uwarunkowane rodzajem atomów .. Oglądasz stare wydanie książki.. Tworzy ich główny element konstrukcyjny, decydujący o kształcie, wielkości i wytrzymałości.. W drogach oddechowych znajduje się orzęsiony, produkujący śluz nabłonek, dzięki któremu powietrze jest oczyszczane, nawilżane i ogrzewane.. 4 Zadanie.. pokaż więcej.. Ciała stałe nie mają możliwości mieszania się.. SERCE - umieszczone jest w worku osierdziowym, wypełnionym niewielką ilością płynu.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Parzyste płuca stanowią narząd wymiany gazowej.Wskaż podobieństwa i różnice w budowie.. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi.W ciele człowieka występują dwa układy naczyniowe.. 9 Zadanie.. Odpowiedzialny jest on za krążenie limfy po organizmie.. Ciecze ; nie wykazują cech uporządkowania cząsteczek jak i nie mają stałej objętości .Żeński układ rozrodczy ma za zadanie wytworzyć komórki jajowe, stworzyć warunki do rozwoju zarodka i płodu, wydać dziecko na świat.. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika - mioglobiny.Większość mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień .Osłonka mielinowa, otoczka mielinowa, dawniej osłonka rdzenna - osłonka włókien nerwowych tworzona przez oligodendrocyty w ośrodkowym układzie nerwowym i przez komórki Schwanna w obwodowym układzie nerwowym.. 3 Zadanie.. 6 Zadanie.. Tkanka kostna jest podstawowym składnikiem budulcowym kości.. Brak.. Głośnia jest miejscem powstawania głosu.. Wzrost korzeni odbywa się w ich części wierzchołkowej.. 5 Zadanie.. Podobieństwa: - są homoglikanami zbudowanymi z reszt glukozy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt