Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań

Pobierz

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 2013-02-06 00:22:55TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ 1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 .Przetłumacz zdania na język angielski - Czas Past Simple.. W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. W angielskim trzeba pamiętać o osobie i użyć właściwego zaimka.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Pomoże ktoś ?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. Przykładowo, określPrzetłumacz na język angielski podane zdania: 2014-01-28 13:34:17; Przetłumacz poprawnie podane zdania na język polski!. 2013-05-13 20:07:54; Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna wpisywanych fragmentów zdań.. (chodzi) to primary school no 8.TŁumacZenIe fraGmenTÓw ZDaŃ W zadaniach 16-18 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2014-03-04 17:08:41; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania.. Zadanie 16 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań..

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.

_____ (Te obrazy zostały namalowane) in London.. Opisz swoje zwierzę domowe w minimum pięciu zdaniach.. W .Test na pocz tek roku szkolnego.. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne wypowiedzi.. 2.1.Potrzebuje zad 3/4 str 90 i zad 5 str 91 voices 3 student's book zad 3 przetłumacz na J angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne poprawne wypowiedzi .. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego i gramatycznego.Przetłumacz części zdań podane w nawiasach.. 2012-04-02 10:35:15Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. Karta pracy RODKI J ZYKOWE 21 ee be e e e 2 Gimnazjum.. My shoes _____ (nie zostały naprawione) yet.. Uwaga!. 4.2.2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. ), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Pomoże ktoś ?. W każdą lukę możesz wpisać nie więcej niż trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Fragmenty w języku polskim podane w nawiasach przetłumacz na język angielski..

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 4.1.-4.6.Moja szkoła Strona mojego profilu Edytuj dane osobowe Język i lokalizacja Wyloguj si .. _____to the concert if you won tickets?. Uzupełnij luki w zdaniach przedstawionymi zwierzętami domowymi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2013-05-13 20:07:54 ANG PLS POMOCY : Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania .. I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.. Social media _____ (są wykorzystywane przez) millions of people to communicate.. Udostępnij UdostępnijPrzetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. My family (pojechała na wczasy zorganizowane) to Spain last year.. zadanie dodane 5 października 2010 w Język angielski przez użytkownika kasia2008107 ( -970 ) [Szkoła podstawowa] angielskiPrzetłumacz na język niemiecki podane w nawiasach fragmenty zdań (9.1.-9.4.. 9.1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne wypowiedzi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..

W częściach zdań w języku angielskim nie wolno niczego zmieniać.

They (grają) basketball tomorrow - thePrzetłumacz na języka angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. W częściach zdań w języku angielskim nie wolno niczego zmieniać.. Zaloguj się.. Zadaj pytanie.. 2.2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie 6 wyrazów.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!. 1.Zadania z języka angielskiego dla klas ósmych: przedział 20.04 - 24.04 Zadanie pierwsze.. JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZENIE - ten przedmiot zaplanowano na piątek, 19 kwietnia.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. O godzinie 9 podstawa, o 11 rozszerzenie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy.Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 27 wrz 2016, 23:46:55.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 4.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań (1-4), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

... Przetłumacz poniższe fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski.

9.1.Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.. They (mieszkają) _____ there for many years.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Zadanie 4.. 1 I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania gramatycznie poprawne.. Język angielski.. 1.we will stay at home at the weekend[chyba ze pogoda się poprawi .Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. PAMIĘTAJ W każdą kratkę należy wpisać jedną literę lub znak.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. 4.1.Po polsku jest łatwo - zawsze "się".. w każdym zdaniu brakuje maksymalnie 4 elementów wymagana jest pełna poprawności ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. ), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Poziom rozszerzony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt