Sprawozdanie z hospitacji zajęć świetlicowych

Pobierz

Z opieki świetlicowej korzystało 37 uczniów z klas I - V oraz 3 dzieci z oddziału "O".. Przyjęto przedszkolaków i zaproszono do wspólnej zabawy podczas jesiennych zajęć integracyjnych.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOZACH.. SPRAWOZDANIE Z HOSPITACJI.. VIII.SPRAWOZDANIE Z ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH II.doc • II semestr.. Inne zajęcia innowacyjne pozalekcyjne były prowadzone przeze mnie w ramach godzin świetlicowych.. W świecie muzyki - konspekt zajęć świetlicowych z elementami arteterapii.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016.. Powód hospitacji: możliwe opcje: ocena okresowa pracownika (co 4 lata); hospitacja młodszych nauczycieli akademickich (staż pracy do 5 lat) i doktorantów ( co najmniej jeden raz w ciągu rokuSprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Świetlica w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Iłownicy była czynna pięć dni w tygodniu od godziny 11.40.. 19.Plik Sprawozdanie z obserwacji zajęć hospitowanych 3.docx na koncie użytkownika dumka03 • folder oligo • Data dodania: 30 kwi 20162.. Zasięg obserwacji: 1.Inne zajęcia innowacyjne pozalekcyjne były prowadzone przeze mnie w ramach godzin świetlicowych.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270 ) 3..

- Cele zajęć zostały zrealizowane w całości.

Sprawozdania z realizacji zadań na praktyce (6 sprawozdań): s. 26-31 5.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.z hospitacji.. Protokół z hospitacji dostarczany jest do Dziekana, a kopia protokołu pozostaje u kierownika jednostki Wydziału.. Dzięki temu, że oprócz zajęć z wychowania fizycznego, mogłam prowadzić również świetlicę szkolną, miałam więcej czasu na realizację różnych zadań ruchowych: proste układy taneczne ( typu la-bomba, który pojawił się blogu .. Plan nadzoru pedagogicznego wPrzedszkolu Nr 50 w Rybniku II.. W tym roku po raz pierwszy nasza Świetlica zorganizowała Ferie dla 25 wychowanków w okresie od 15 lutego do 26 lutego 2016 roku.. Podczas zajęć zastosowane metody pracy uwzględniały aktywność uczniów, a środki dydaktyczne były trafnie dobierane przez nauczycieli.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.Organizowano uroczystości świetlicowe z udziałem zaproszonych gości W tym półroczu byli to przedstawiciele lubińskich świetlic zaproszeni na Miedzyświetlicowy konkurs " Nitki, nici niteczki- bajka nitka malowana".. Konspekt zajęć świetlicowych - Baśń 1001 nocy - scenariusz zajęć świetlicowych; Porany krąg / zima..

Notatki z obserwacji zajęć (11 hospitacji): s. 7-17 3.

Obserwacji podlegać więc mogą takie elementy organizacji zajęć jak: czas planowany, czas wykorzystany już wyłącznie na działania związane z celem zajęć, czas zajęty przez uczniów i czas wykorzystany przez poszczególnych uczniów.SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH UW.. - Metody oraz formy pracy zostały dostosowane do możliwości uczniów i potrzeb realizacji Celów.Celem zajęć świetlicowych jest organizowanie opieki wychowawczej uczniom dojeżdżającym i miejscowym, którzy wyrażają potrzebę pozostania dłużej w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców.. Dzięki temu, że oprócz zajęć z wychowania fizycznego, mogłam prowadzić również świetlicę szkolną, miałam więcej czasu na realizację różnych zadań ruchowych: proste .Title: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych Author: Krystian Last modified by: Bożena Created Date: 6/7/2014 7:35:00 AM Other titles: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznychSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: dyrektorzsp Created Date: 1/7/2018 4:36:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z PILOTAŻOWEJ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEPROWADZONEJ W SEMESTRZE LETNIM 2013/2014 NA WYDZIALE EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE 1..

Autoanaliza: - Uczniowie zostali zapoznani z tematem oraz z celami zajęć.

Sprawozdanie z realizacji zadania - badanie socjometryczne: s. 32-33Rewalidacja .Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, teoretyczne podstawy rewalidacji.Święto Kobiet.. Imię i nazwisko osoby hospitowanej .. Stanowisko .protokół hospitacji: zawiera zalecenia na bazie hospitowanej lekcji lub innych zajęć, podpisany przez hospitowanego nauczyciela; okresowe sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji; Wewnątrzszkolne zasady procesu hospitacyjnego zostały przedstawione nauczycielom na konferencji w dniu .. .Hospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami.. Protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych są poufne, a dostęp do nich ma wyłącznie hospitowany nauczyciel, jego bezpośredni przełożony oraz dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan.. Wszystkie definicje określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, oceny, sformułowaniu wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy..

Konspekty prowadzonych zajęć: 2 godziny wychowawcze, 2 godziny zajęć świetlicowych, s. 18-25 4.

Do świetlicy zapisanych jest z klas I-III 107 uczniów, w tym miejscowych 37, z klas IV - VI 75 uczniów, w tym miejscowych 20.1 Sprawozdanie z zajęć świetlicowych organizowanych w okresie Ferii zimowych Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 49378 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. W czasie pracy świetlicy prowadzone były zajęcia rozwijające .Dydaktyka - wzory konspektów i protokołów hospitacji Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki.z czynności nauczyciela i czasu wykorzystywanego już przez poszczególnych uczniów.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.. Scenariusz zajęć z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością - Dorsalne sz, ż, cz, dżJeśli hospitacja pełni nie tylko funkcję kontrolno-oceniającą, ale również doradczo-doskonalącą, zasadnym wydaje się hospitować po uprzednim umówieniu się z zainteresowanym.. Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji wdrażali elementy innowacyjne w pracy z uczniami.. poz. 2156 oraz z 2016r.. Agnieszka Jaśczak.. Dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil, pełnych radości.Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt