Ustawa o dostępie do informacji publicznej tekst jednolity 2021

Pobierz

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.. Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 2 art. 6 ust.1 pkt.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.. 2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Przepisy ogólne Rozdział 1.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.Na podstawie art. 16 ust.. - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ucz się efektywniej rozwiązując test Obserwuj akt Dział I.. Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 2 art. 6 ust.1 pkt.. WSA: dane dotyczące premii dla urzędników samorządowych nie są informacją publiczną..

o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.

2021 poz. 1233)Jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej | Serwis Samorządowy PAP.. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust.. 2016 poz. 1764).Zasady publikacji informacji w BIP regulują: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U.. 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Prawo.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.W dniu 19 kwietnia 2021 r., w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 720 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy Prawo o… 24 marca 2021 Wyłączone Ogłoszono tekst jednolity - Ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Piotr Saternus2.. Przepisy ogólne.. z 2018 poz. 1330 ze zmianami).. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), z uwzględnieniem .Podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę..

2001 nr 112 poz. 1198) tekst jednolity (Dz.U.

poz. 2176).o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) (wyciąg) Rozdział 1.. 2021-12-08. akt posiada tekst jednolity.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U.. Zakres obowiązywania ustawy Art. 1.Informacja publiczna, która nie została umieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w artykułach 10 - 15 ustawy z dnia 6 września 2001r.. Podstawa prawna z art.8 grudnia 2021 r. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Ta strona korzysta z plików cookie.. Na podstawie art. 16 ust.. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.. z 2019 r., poz. 2399) Akty prawne Zatrudnianie i zwalnianie.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 17 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), art. 53 ust.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem .Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 16 ust..

3 litera f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.

2.W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej, który uwzględnia zmiany w przepisach z ostatnich kilkunastu miesiecyZ obwieszczenia marszałka Sejmu RP z 29 czerwca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że tekst ten zawiera zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu .Na podstawie ustawy art.2 ust.1 o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r, (tekst jednolity: (Dz.U.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.. Strona Główna.. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".. 4 pkt 11 i ust.. Rejestr wnioskówUstawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn.. 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi..

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.

2. Rejestr wnioskówUstawa o dostępie do informacji publicznej — opublikowano tekst jednolity 20 maja 2018 9 grudnia 2015 przez Olgierd Rudak To chyba warto odnotować — w Dzienniku Ustaw ukazał tekst jednolity ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. z 2019 r., poz. 1446)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.. 2013 r. poz. 235 - tekst jednolity)Podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.. Będzie łatwiej utworzyć tymczasowe .dostęp do informacji publicznej jest prawem gwarantowanym konstytucyjnie (art. 61 Konstytucji RP); co do zasady każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu;1.. 2011 nr 204 poz. 1195) 4.Aktualny (Ważny od 2021-12-08) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 3 litera f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. z 2020 r. poz. 2176) Link Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U.. z 2020 r. poz. 2176)) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:.1.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.. 2.jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz zmian wynikających z przepisówUSTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 1) (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641) ogłoszono dnia 7 grudnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r. Dokument dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt