Klindamycyna charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duac (10 mg + 50 mg)/g, żel 2.. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY 1 g żelu zawiera: 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. BIOTAKSYM, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu i 50 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum) w postaci benzoilu nadtlenku z wodąCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLINDACNE, 10 mg/g, żel 2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Wiadomo, że podawane doustnie retinoidy i ich metabolity wydzielane są do mleka ludzkiego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

4. stopnia Przerwać podawanie produktu leczniczego Votubia.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. DALACIN C, 300 mg, kapsułki.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klimicin, 300 mg/2 ml (150 mg/ml), roztwór do wstrzykiwań i infuzji Klimicin, 600 mg/4 ml (150 mg/ml), roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.. BIOTAKSYM, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml, aerozol do stosowania na skórę, roztwór ... wywołaną stosowaniem produktu leczniczego (patrz punkt 4.5).

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duac (10 mg + 50 mg)/g, żel 2.. Każdy gram żelu zawiera 10 mg (1%) klindamycyny (w postaci klindamycynyfosforanu ) i 0,25 mg (0,025%) tretynoiny.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY Ł Ś Ś 1 g elu zawiera 10 mg klindamycyny ż (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu i 50 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN T, 10 mg/ml, płyn na skórę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza (1892,86 mg w 5 ml .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ..

... przeciwbakteryjnym (klindamycyna, metronidazol) oraz przeciwwirusowym (acyklowir) nie wykazały ...Charakterystyka produktu leczniczego dla Clindacne.

Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwalll koneentratu do sporz~dzania roztworu do infuzji zawiera 150 mg klindamyeyny (w postaci fosforanu).1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clindamycin MIP 150/300/600 150 mg; 300 mg; 600 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO Clindamyein Kabi, 150 mg/ml, roztw6r do wstrzykiwalll koneentrat do sporz~dzania roztworu do infuzji 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera: 172 mg chlorowodorku klindamycyny, co odpowiada 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) lubCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Trombocytopenia 2. stopień (<75, ≥50x109/l) do czasu, gdy nasilenie objawów osiągnie stopień Okresowo przerwać podawanie produktu leczniczego aż 1 (≥75x109/l ...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera 300 mg klindamycyny w (Clindamycinum) postaci klindamycyny chlorowodorku.. 1 g żelu zawiera 50 mg lub 100 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum).. 1 kapsułka zawiera 300 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny chlorowodorku.. Podzielenie dawki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, a produkt leczniczy należy stosować z głównymi posiłkami .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. 5 ml syropu zawiera 75 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny palmitynianu chlorowodorku.. Istnieją doniesienia dotyczące obecności klindamycyny w mleku ludzkim po podaniu klindamycyny doustnie i pozajelitowo.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml płynu na skórę zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas) (co odpowiada 0,5 mg betametazonu).Wznowić podawanie produktu leczniczego Votubia w dawce o około 50% mniejszej niż dawka dobowa podawana poprzednio.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaciSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Substancja pomocniczaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. BIOTAKSYM, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt