Kryteria oceny rozprawki maturalnej poziom rozszerzony

Pobierz

Język niemiecki.Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.Kryteria oceny wypracowania maturalnego z polskiego.. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.. W niej również można dokonać wyboru zadania.. Wypracowanie maturalne: Dwa obrazy prowincji.. Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym 147I TREŚĆ - ocena rozwinięcia tematu w wypracowaniu maturalnym - poziom rozszerzony.. Dziś uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka .W nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. abiturient otrzymuje między innymi zadanie napisania rozprawki problemowej.. Maksimum C D B A B Zadanie C B B A Zadanie E A D C 1.. Egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: 3 Temat 1.CZĘŚĆ PISEMNA, POZIOM PODSTAWOWY Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego składa się z dwóch części: testu i wypracowania.. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt..

Ocena wypracowania maturalnego - poziom rozszerzony.

Więcej o kryteriach oceny rozprawki argumentacyjnej z Informatora CKE.Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: - zgodność z poleceniem - spójność i logika wypowiedzi - zakres środków językowych - poprawność środków językowych.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Teraz gdy wiecie już wszystko o zasadach punktowania prac, możemy tylko życzyć powodzenia na maturze :)Matura 2019.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym 139 Załącznik 3.. Za tę część możesz uzyskać 26 punktów.. Wypracowania maturalne: Dramat zwykłych ludzi.. Mija czwarty z kolei dzień egzaminów maturalnych.. Koncepcja jest częściowo sprzeczna z utworem, jeśli jedynie we fragmentach (lub fragmencie) znajduje potwierdzenie w tekście.. Termin: Rok 2015 maj - matura, główny termin.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Praca pisemna na tym poziomie musi zamierać przynajmniej 300 słów.Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1.. NIE MA PUNKTÓW ZA KOMPOZYCJĘ I JĘZYK!Język polski.. Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, czytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej)..

Poradnik maturalny - poziom rozszerzony .

W nowej formule trzeba napisać wypracowanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej lub interpretacji porównawczej.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. 2 Zadanie 6.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.Hej!. Język polski poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi - wydarzenia.interia.pl - Zakończył się pierwszy dzień matur 2019.. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt.. - 18 pkt - uzasadnienie trafne, szerokie i .Poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę ZAKRES ROZSZERZONY.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Mój kurs online: Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Język polski, matura 2015 - poziom rozszerzony - tematy, kryteria oceny.. Porównaj obrazy młodego pokolenia.Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Przedmiot: Język polski.. Warto przypomnieć podstawowe zasady realizacji tego zadania, czyli porady dla zdających egzamin.POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 .. Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: Temat 1.Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Wstęp 7 Wstęp Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 jest podzielony na dwie części..

Punktacja rozprawki maturalnej.

Maksimum C C B Zadanie B E A C Zadanie 3.. Na poziomie podstawowym: w przypadku rozprawki problemowej - sformułowanie1 Vademecum Język polski KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony nowa vademecum MATURA 2015 JĘZYK POLSKI zakres podstawowy i rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś Listopad 2014 Przykładowy plan interpretacji porównawczej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.Maturalne arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.. Poziom: rozszerzony.Jeśli chcecie przeczytać cały informator maturalny, znajdziecie go tutaj.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, sprawdzane umiejętności, rodzaje zadań oraz skale ocenianiaKryteria oceny rozprawki oraz interpretacji utworu poetyckiego • A = 0 punktów → BCDEFGH = 0 • A = 3 punkty, B = 0 → CDEFGH = 0 • Mniej niż 250 słów → punkty za A, B i C • Rzeczowy błąd kardynalny dyskwalifikuje pracę -zdający otrzymuje 0 punktów.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?.

... czy czyta go jedynie na poziomie dosłownym.

Poniżej publikujemy Charakteryzując Makbeta, określ, na czym polega tragizm postaci.. Co marzenie senne mówi o bohaterce.. II.Posted in rozprawka maturalna przykład.. Matematyka, polski, angielski, biologia, chemia, geografia, WOS .Matura 2015 z języka polskiego - poziom rozszerzony.. Poziom podstawowy Próbna Matura z PRM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Uzasadnienie stanowiska Oceniając pracę pod względem uzasadnienia stanowiska, bierze się pod uwagę, czy jest ono trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.. Ocena pod względem treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe .. maturalnej.. polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkami.. Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów ( 20 za część testową i 50 zaArkusz na poziomie rozszerzonym zawiera jedną część.. Abiturienci zmierzyli się dziś z językiem polskim na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.. Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu nieliczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt bardzo liczne błędy językowe 1 pkt 0 pkt.Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.. Kolorem szarym oznaczono zapisy, których nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., Załącznik nr 2: Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.Kryteria oceny wypracowań na poziomie podstawowym W ocenie wypracowań maturzystów za najważniejsze uznano te kryteria, które dotyczą rozwinięcia tematu; one też określają specyfikę poszczególnych form wypowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt