Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Pobierz

Dotyczy to tylko liczby mnogiej!• przymiotniki poprzedzone zaimkiem dzierżawczym raz zaimkiem nieokreślonym kein., odmieniają się - w l. pojedynczej tak samo, jak po rodzajniku nieokreślonym ein, eine - w liczbie mnogiej tak, jak po rodzajniku określonym.. Do przymiotników z rodzajnikiem określonym zadajemy pytania: welcher?. ), oraz jeder, jedes, jede, solcher, solche, solches.Po zaimkach dzierżawczych i po przeczeniu kein w liczbie pojedynczej przymiotniki odmieniają się w taki sam sposób jak po rodzajniku nieokreślonym.. rodzaj męski: der .FACEBOOK----- ----- tej zasady odmienia się także przymiotnik po: diese, jene, welcher, manche, sämtliche, jede, diejenige, derjenige.. Zaimek wskazujący zastępuje rodzajnik określony w zdaniu.. Przymiotnik odmienia się po rodzajniku nieokreślonym w liczbie pojedynczej w taki sposób, że końcówka przymiotnika wyraźnie wskazuje na to, jakiego rodzaju jest to rzeczownik.. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wzór odmiany przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym: ein, eine, ein.. Genitiv - dopełniacz.. ;liczba pojedyńcza) oraz welche ?. Dodatkowo tak samo odmieniają wszystkie przymiotniki w rzeczownikach w liczbie mnogiej po zaimkach dzierżawczych (mein, dein), przeczeniu keine, solche, beide, alle.. w liczbie pojedynczej i welche?Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym w języku niemieckim..

Powtórka: Deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym.

Zaimki dzierżawcze to słowa takie jak: mein (mój), dein (twój), sein (jego), itp. Mein alt er Freund (mój stary przyjaciel) Seine minderjährig e Tochter (jego nieletnia córka)Mieszana odmiana przymiotnika .. Schwache Deklination - odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.. Sprawdź czy wiesz, kiedy wstawić -e, a kiedy -en.. Dekliniere die angegebenen Adjektive.Według wzoru odmiany przymiotników po rodzajniku określonym odmieniamy też: alle, zaimki wskazujące (dieser, diese, dieses), pytające (welcher itd.. W tabelach podajemy wszystkie przypadki, również niemiecki dopełniach, czyli der Genitiv.. Przymiotnik w funkcji orzecznika jest nieodmienny i stoi w zdaniu za orzeczeniem (za czasownikiem).. Poza odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym, mamy także zaimek wskazujący spełniający tą samą rolę.. Jeżeli przed przymiotnikiem jest rodzajnik .Kiedy przymiotnik stoi przed rzeczownikiem należy go odmienić przez przypadki tak samo jak rodzajnik.. Końcówki te to -e oraz -en, a ich użycie zależy od rodzaju iOdmiana przymiotnika po rodzajniku określonym - Końcówki przymiotnika po rodzajniku określonym.Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym (1) (Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel (1)) Odmiana przymiotnika bez rodzajnika (2) (Adjektivdeklination ohne Artikel (2)) Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym (3) (Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel (3))Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, bezrodzajnika Niemiecki..

Schwache Deklination - odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.

Przymiotniki te otrzymują po rodzajniku określonym albo końcówkę -e albo -en.Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.. Odmiana dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej:Odmiana przymiotnika po zaimkach wskazujących.. W pozostałych przypadkach liczby pojedynczej przymiotniki otrzymują końcówkę - en.Dla przymiotników przed rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym (np. mein, dein, sein) lub przeczeniem kein stosujemy….. Rodzaj męski:Jakiś czas temu umieściłem wpis ze wzorem odmiany przymiotnika z rodzajnikiem określonym.. bądź po zaprzeczeniu: kein, keine, kein, keine.. Jak sama nazwa wskazuje, przymiotnik odmieniamy różnie, albo po rodzajniku nieokreślonym (ein, eine, ein), po zaimku dzierżawczym (mein, dein, sein, unsere usw.). Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym w języku niemieckim nazywa się Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel.. Przymiotnik ulega .Po rodzajniku określonym, przymiotnik ma albo końcówkę -e, albo -en.. Odmieniając przymiotnik po rodzajniku określonym mówimy o tzw. odmianie słabej.Odmiana przymiotnika.. (który, która, które ?. - Płaszcz jest nowy.Schemat odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym znajduje się również w Waszych podręcznikach na stronie 116.. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach przymiotnik przyjmuje końcówkę -en.Ten rodzaj odmiany nazywamy słabą deklinacją przymiotnika..

w liczbie mnogiej deklinację jak po rodzajniku określonym.

W tabelach podajemy wszystkie przypadki, również niemiecki dopełniach, czyli der Genitiv.. Popatrzcie na zdania.. Unser altes Auto fährt noch gut.Jak widać, po rodzajniku określonym przymiotnik przyjmuje końcówkę -e we wszystkich rodzajach w mianowniku liczby pojedynczej i w bierniku liczby pojedynczej w rodzaju żeńskim i nijakim.. Rodzajnik rozumiany jako wyraz występujący przed lub po rzeczowniku i wskazujący na jego przynależność, jak i rodzaj gramatyczny nie występuje w języku polskim.Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym.. (które?). W tabeli występują pewne niemieckie słowa: Nominativ - mianownik.. G. wessen?Zapoznaj się jeszcze raz z odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym wymaga zapamiętania końcówek, jakie otrzymuje przymiotnik znajdujący się pomiędzy rodzajnikiem a rzeczownikiem (czyli te pełniące funkcję przydawki).. (która?. If playback doesn't begin shortly, try .Również w liczbie mnogiej mamy końcówki odmiany odpowiadające końcówkom przymiotnika po rodzajniku określonym:.. A mianowicie pytania na które odpowiadają te przymiotniki brzmią: welcher?. UWAGA: Po zaimkach dzierżawczych mein/ dein/… oraz po przeczeniu kein/ keine przymiotnik odmienia się: - w liczbie pojedynczej - tak jak po rodzajniku nieokreślonymOdmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym oraz odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym to zagadnienia ściśle związane z nauka języków obcych..

w liczbie pojedynczej deklinację jak po rodzajniku nieokreślonym.

Akkusativ - biernik .Kiedy przymiotnik stoi przed rzeczownikiem należy go odmienić przez przypadki tak samo jak rodzajnik.. Zanim zapoznasz się z tym, co napisałam w tym artykule, przeczytaj najpierw >> ten << wpis.. Chcesz ćwiczyć dalej z innowacyjną metodą 3 kroków i szybciej zrozumieć gramatykę?Kilka słów na temat odmiany przymiotnika z rodzajnikiem określonym.. Jeśli przed rzeczownikiem i przymiotnikiem stoi rodzajnik nieokreślony, przymiotnik przyjmuje (w mianowniku oraz bierniku) końcówkę rodzajnika określonego.Więcej ćwiczeń dla Odmiana przymiotnika niemieckiego z rodzajnikiem określonym: 0482..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt