Opisz budowa komórki zwierzęcej

Pobierz

DNA I RYBOSOMYKomórka zwierzęca składa się z Wodniczki, błony komórkowej, siateczki śródplazmatycznej, jądra komórkowego, aparatu Golgiego, mitochondrium oraz cytozolu.. Centriole powstają w wyniku samoreplikacji w tym samym czasie, kiedy namnażane jest DNA (tzn. w fazie S).Opisz budowę błony komórkowej w komórce zwierzęcej.. Tam mogą zostać wykorzystane do wytworzenia nowych związków organicznych bądź transportowane dalej, poza granice komórki.. Enzymy rozpuszczone w matrix to enzymy cyklu kwasu cytrynowego i cyklu mocznikowego.. komórka zwierzęca posiada : -Mitochondrium -Wodniczki -jądro komórkowe -aparat golgiego -cytozol -siateczka sródplazmatyczna -błona komórkowa Cytozol jest płynnym składnikiem cytoplazmy cytozol jest nazywany cytoplazmą podstawową w tej galaretowatej substancji zanurzone są organelle które pełnią określone funkcje otaczają je błony zbudowane z białk i tłuszczów jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki .Budowa komórki zwierzęcej.. jądro komórkowe - zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcje.. zawiera jądro kom, siateczkę wewnątrzpaz., cytoszkielet (z włukien białkowych mikrotubule i makrofilamenty), centriole, rybosomy, mitochondria, struktury Golgiego, lizosomy, wakuole, ziarna.Budowę błon biologicznych opisuje model płynnej mozaiki..

Zbudowana z otoczki jądrowej, kariolimfy, chromatyny oraz jąderka.

Pod nią jest błona komórkowa.. Jeżeli komórki są samoistnymi organizmami , to każda z nich musi wykonywać wszystkie czynności życiowe.BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ błona komórkowa - oddziela wnętrze komórki od otoczenia , zapewnia transport różnych substancji do wewnątrz i zewnątrz.. Zewnętrzna błona jądrowa przechodzi w błony siateczki śródplazmatycznej szorstkiej.W komórce roślinnej występuje celulozowa ściana komórkowa.. - Wymienione - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Scharakteryzuj główne cechy humanizmu renesansowego.. około 9 godzin temu.. Język polski.>>> Budowa, funkcje oraz występowanie MITOCHONDRIUM >>> Cechy mitochondrium jako organelli autonomicznej i jako zależnej od komórki >>> Budowa, funkcje oraz występowanie RYBOSOMU >>> Bakterie - jednokomórkowe drobnoustroje, które opanowały wszystkie środowiska.. Wodniczka.- stanowi magazyn substancji, które czasowo nie są potrzebne komórce.. Zobacz jak zrobić komórkę zwierzęcą w modelu trójwymiarowym z masy papierowej.. 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 - cytoplazma; 12 - lizosom; 13 - centriola..

Materiał genetyczny oddzielony jest od reszty komórki podwójną osłonką jądrową.

Komórka eukariotyczna - zwierzęca Komórka prokariotyczna - bakteryjnaW wielu komórkach zwierzęcych błona komórkowa stanowi zaledwie 2-5% powierzchni wszystkich błon cytoplazmatycznych, a 95-98% powierzchni przypada na błony wewnątrzkomórkowe.. Podstawową jednostką wszystkich organizmów jest komórka .. Polub to zadanie.. Zwierzęca komórka nie posiada ściany komórkowej.. Komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej.Budowa komórek (roślinna, zwierzęca, bakteryjna) oraz elementy, które je różnią.. Ogólnie, czym grubszy akson, tym dłuższy jest odcinek zmielinizowany przez komórkę Schwanna.. •Pomiędzy dwoma odsłoniętymi odcinkami aksony jest 0,5 μm nieotulonej przestrzeni tzw. przewężeniePrzydatność 60% Cytologia- budowa i funkcje organelli komórkowych.. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.•Pojedyncza komórka Schwanna otacza mielinąodcinek aksonu długości ok. 0.15 do 1,5mm.. Składniki komórek można podzielić na żywe, do których należą błona komórkowa i cytoplazma wraz z zawieszonymi w niej strukturami, oraz martwe, którymi są ściana komórkowa i wakuola (wodniczka).Model komórki zwierzęcej nadesłany przez Ewę Trokowicz ( galaretka transparenta ewentualnie żelatyna, jądro i niektóre modele mniejsze z piankoliny, szare-plartelina, żółta spirala blok tech..

Zadaniem błony komórkowej jest ochrona wnętrza komórki i oddzielenie jej od otoczenia.

poleca 78 %.Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma.. Ostatecznie ma ona strukturę mozaikową.Plazmoleme tworzy Wpuklenie ,łączące się czasem z systemem błon cytoplazmy.Opisz budowę błony komórkowej w komórce zwierzęcej.. KSZTAŁT KOMÓREK W organizmie człowieka występuje ponad 200 rodzajów różnych typów komórek, najczęściej mają kształt kulisty lub jajowaty, gwiaździsty, wrzecionowaty.. Końcowe produkty trawienia (tj. cukry proste, aminokwasy, nukleotydy) transportowane są z lizosomu do cytoplazmy.. BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Błona komórkowa jest podwójna.. Błona komórkowa (plazmolemma) Jej funkcją jest oddzielanie wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego.Przypomina cytoplazmę komórki.. W dwuwarstwie zanurzone są białka integralne i powierzchniowe, pełniące różne funkcje m.in. transportową.. kolorowy, galaretka zalewana partiami)Elementy komórki zwierzęcej a) Błona komórkowa (tak zwana plazmolema ) zbudowane z trzech warstw Skrajnie położone są dwie warstwy białkowe , a pomiędzy nimi znajduje się Warstwa lipidowa..

Pewne komórki, jak np.: krwinki białe lub fagocyty mają zdolność do zmian kształtu.

W niej znajdują się wiele kopii kolistej cząsteczki DNA (genom mitochondrialny), liczne rybosomy i enzymy.. Budowa i funkcje bakterii.Budowa lizosomu.. Zgodnie z modelem płynnej mozaiki błony komórkowe składają się z dwóch płynnych warstw, zbudowanych z przede wszystkim z fosfolipidów.. cytozol (cytoplazma) - znajdują się w niej organelle .Komórki eukariotyczne to komórki pierwotniaków, glonów, grzybów, roślin i zwierząt.. Jądro komórkowe - w żywej komórce na tle .Komórki roślin, zwierząt, grzybów i bakterii różnią się wielkością, kształtem, wewnętrzną strukturą, ale wykazują wspólny plan budowy.. Metabolizm typów komórek przedstawionych w tabeli zachodzi w większości przy udziale ich błon wewnętrznych.Budowa komórki zwierzęcej : 1.. BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki.. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w. pokaż więcej.Jądro — najważniejsza organella komórkowa.. Komórka zwierzęca otoczona jest błoną komórkową, bardzo cienką strukturą zbudowaną białek i tłuszczów (lipidów).. Charakteryzują się znacznie skomplikowaną budową, posiadają jądro komórkowe.. Tylko woda i gazy mogą swobodnie przenikać przez nią do wnętrza lub na zewnątrz komórki.Elementy komórki zwierzęcej.. W błonie komórkowej oprócz białek występują również:Centriole[edytuj] W cytoplazmie komórki zwierzęcej, w pobliżu jądra komórkowego zlokalizowane są dwie centriole[18] - większa centriola matczyna i mniejsza centriola potomna - biorące udział w powstawaniu wrzeciona kariokinetycznego i tym samym w rozdziale materiału genetycznego w telofazie mitozy i mejozy.. Może ona stanowić cały organizm ustroju jednokomórkowego albo być częścią składową organizmu wielokomórkowego.. Otoczka jądrowa utworzona jst z dwóch błon plazmatycznych, w których występują pory jądrowe, umożliwiające wymianę substancji pomiędzy jądrem a cytoplazmą.. Jest środowiskiem dla bardzo dużej liczby reakcji biochemicznych zachodzących w komórce np. synteza bialek lub początkowy proces oddychania - glikoliza.. Komórka roślinna posiada plastydy ( chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty), które zawierają barwniki lub zawierają materiały zapasowe, głównie skrobię.Budowa komórki zwierzęcej i funkcje jej organelli.. Enzymy katalizujące oddychanie komórkowe oprócz na grzebieniach mitochondrialnych znajdują się w matrix.. Cytoplazma (cytozol) - jest płynną, galaretowatą substancją, która wypełnia wnętrze komórki.. Błona komórkowa.-zapewnia transport różnych substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki.Jak wygląda budowa komórki zwierzęcej?. Projekt na biologię w klasie 5.Zwierzęca:-nie posiada ściany komórkowej-nie posiada chloroplastów Roślinna:-występuje ściana komórkowa zbudowana z celulozy-występują chloroplasty-występują wakuole Grzybowa:-ściana komórkowa zbudowana z chityny-brak chloroplastów Bakteryjna:-ściana komórkowa zbudowana z mureiny-u niektórych bakterii np.sinic brak jest chloroplastów, występują zamiast nich tylakoidy-nie występuje aparat Golgiego, ani siateczka śródplazmatyczna-brak lizosomów-brak mitochondriów .Budowa komórki jest to grudka cytoplazmatyczna otoczona błoną komurk.. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt