Opis przypadku pacjenta terapia zajęciowa

Pobierz

Terapia zajęciowa jest rodzajem psychoterapii polegającej na wykonywaniu określonych czynności psychosomatycznych.. Karolina ma 40 lat, córkę- Ewę ( 17 lat), syna Kamila ( lat 10) obecnie nigdzie nie pracuje.. W przystępnej i syntetycznej formie omawia możliwości i sposoby pracy z pacjentami w zależności od stwierdzonego schorzenia lub grupy wiekowej z opisami przypadków.Opis produktu.. studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) .. Od 10 lat przebywa na rencie socjalnej.. Niestety - nie jest to dyscyplina znana powszechnie, a jeśli już jest znana, to błędnie rozumiana.. Opis problemu.. Główna diagnoza pacjentki, po kątem usprawniania, brzmiała: Choroba zwyrod- .. "Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA..

Czym jest terapia zajęciowa?

Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Terapia zajęciowa z punktu widzenia potrzeb chorego może spełniać następujące zadania: − usprawniać fizycznie, − usprawniać psychicznie, − dawać wytyczne co do wyboru zawodu.Koncepcja terapii zajęciowej dla osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.. Celem terapii zajęciowej jest przywrócenie lub optymalizacja sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji - wypracowanie funkcji zastępczych, a także zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.Terapia zajęciowa to wykorzystanie różnorodnych form aktywności życiowej (pracy, sztuki, aktywności spo-łecznej) jako jednego z środków rehabilitacyjno - leczniczych, w celu szybszego przywrócenia pacjentom utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych pomocy w wytworzeniu funkcji za-stępczych.Fizjoterapia i terapia zajęciowa u 60-letniej pacjentki z chorobą Creutzfeldta-Jacoba .. padków rehabilitacji pacjentów z tym schorzeniem.. Problem dotyczy choroby alkoholowej.. Jego celem jest przyspieszenie u pacjenta powrotu utraconych funkcji i sprawności lub wyrobienie funkcji zastępczych.Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym..

Opis przypadku Pacjentka A.L., lat 60, przebywała na oddziale rehabilitacyjnym przez 21 dni.

Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu.. Jako absolwentka studiów terapii zajęciowej, co po chwila (a w zasadzie zawsze) muszę tłumaczyć znajomym 'o co chodzi w tych moich studiach', 'co .. "Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.Zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, a także opis artystycznych form stosowanych w praktyce terapeuty zajęciowego.. rozwój tej sfery przebiegał prawidłowo.. Chłopiec nabywał kolejne umiejętności takie jak siedzenie, raczkowanie, chodzenie, kopanie piłki zgodnie ze standardowymi normami.Opis i analiza przypadku - dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim IDENTYFIKACJA PROBLEMU Dziecko jest objęte opieką poradni psychologiczno - pedagogicznej od roku 2015 roku z powodu opóźnionego rozwoju psychoruchowego oraz opóźnionego rozwoju mowy.. Bielsko-BiałaSTUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU.. Terapia zajęciowa jest prowadzona w ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach opieki społecznej lub centrach rehabilitacyjnych.Terapeuta zajęciowy - opis zawodu i zakres obowiązków..

Główne rodzaje tej metody to arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i zajęcia relaksacyjne.

W przystępnej i syntetycznej formie omawia możliwości i sposoby pracy z pacjentami w zależności od stwierdzonego schorzenia lub grupy wiekowej z opisami przypadków.Opis Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.Aneta Bac - Terapia zajęciowa.. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie.. ROZDZIAŁ 3 Z PUBLIKACJI PT. "TERAPIA ZAJĘCIOWA" REDAKCJA NAUKOWA ANETA BAC.. OPIS PRZYPADKU: Praktyki zatwierdził: .. będąc świadomy własnych ograniczeń K_K02 - okazuje szacunek dla pacjentów/podopiecznych i dba o ich dobro K_K03-okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywanym zawodem i właściwie pojętą .Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.Terapia zajęciowa, to termin w Polsce znany, przynajmniej w teorii, od dłuższego czasu..

Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, która polega pracy w różnych obszarach życia.

"Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej .. "Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a przez to przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.Zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, a także opis artystycznych form stosowanych w praktyce .Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczo - pedagogiczna UCZEŃ WIEK : 7,6 MOTORYKA DUŻA: Do 3 r.ż.. Poznań, grudzień 2014.. Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób.5.2.. Czym jest terapia zajęciowa?. Podręcznik przedstawia obszary pracy oraz kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych .Zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, a także opis artystycznych form stosowanych w praktyce terapeuty zajęciowego.. W przypadku, gdy zmiany są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych.- opracować diagnozę terapeutyczną pacjenta, podopiecznego - uzasadnić znaczenie diagnozy terapeutycznej w planowaniu terapii zajęciowej, - wskazać konieczność zachowania tajemnicy zawodowej, - zrealizować projekt na temat diagnozy terapeutycznej dla wybranego pacjenta, - zaprezentować efekty swojej pracy.Terapeuta zajęciowy kształtuje w pacjencie konkretne postawy i za pomocą różnych czynności ma za zadanie wyuczyć go nowych, przydatnych w życiu codziennym umiejętności.. Koncepcja terapii zajęciowej dla osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt