Podaj przykłady przystosowania jelita cienkiego do pełnionych funkcji

Pobierz

Żyją we wszystkich warunkach środowiskowych, na całej kuli ziemskiej.. - Omów zaburzenia procesów łaknienia.. Omów rolę ślinianek, wątroby i trzustki w procesie trawienia pokarmów.. Mikrofilamenty to cienkie i elastyczne struktury zbudowane z identycznych globularnych cząsteczek aktyny.. Podaj trzy przykłady pozytywnego wpływu codziennej aktywności fizycznej na nasz organizm.. Podaj funkcje poszczególnych składników soku żołądkowego XLI.. Omów rolę żółci w trawieniu pokarmów XLIII.. Po gimnazjum - strona 135 Klasa II liceum Przedmiot Biologia Wybierz książkę Biologia na czasie 2.. Omów rolę żółci w trawieniu pokarmów XLIII.. Zadanie 281. }. Wyjaśnij, jak są wchłaniane produkty trawienia w układzie pokarmowym.. Zadanie 14. alusinka0302 alusinka0302 24.11.2009 Biologia Liceum/Technikum rozwiązane Opisz przystosowania w budowie do pełnionych funkcji żołądka i jelita cienkiego.. Zadanie 5 Zadanie 6 Zadania 7 .. Omów rolę żółci w trawieniu pokarmów 33.. 36.Podaj po dwa przykłady narządów, w których występują wymienione rodzaje receptorów przykład narządu, w którym znajdują się zarówno eksteroreceptory, jak i interore.. Zakres rozszerzony.. Długość jelita jest zmienna i zależy od różnych.31.. Podaj funkcje poszczególnych składników soku żołądkowego 32. c) Wykaż na przykładzie jednej cechy budowy liścia rośliny III jej przystosowanie do środowiska, w którym występuje.Podaj jeden przykład znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej środowiska..

Omów przystosowania żołądka , jelita cienkiego i grubego do pełnionych funkcji.

Wymień cechy jelita cienkiego będące adaptacja do pełnionych funkcji XLIV.. >--Podaj wielu nazwę ~ 2 .Podaj dwie różnice w budowie skórki liścia roślin I i II, i na przykładzie jednej z nich przedstaw związek budowy liścia tej rośliny ze środowiskiem, w którym występuje.. Liczba opisanych gatunków stawonogów przekracza milion, co stanowi trzy czwarte .27.. Jakie funkcje pełni układ pokarmowy?. Średnica jelita, która na początku mierzy około 40 mm zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do jego końca, gdzie wynosi około 25 mm.. Omów skład soku trzustkowego XLII.. Zakres rozszerzony.. Omów rolę ślinianek, wątroby i trzustki.. Narysuj 2‑3 sąsiadujące komórki i opisz je.. )zwiększa stosunek powierzchni do objętości, dzięki czemu łatwiej przyłącza i oddaje tlen, mniejsza jest odległość centralnie położonej hemoglobiny od powierzchni komórki, a dzięki temu lepsze jej wykorzystanie, ponadto krwinka jest bardziej giętka przy pokonywaniu zwężeń i zakrętów w najmniejszych naczyniach krwionośnych.Budowa i funkcje jelita cienkiego Jelito cienkie to najdłuższy odcinek przewodu pokarmowego leżący pomiędzy żołądkiem a jelitem grubym.. Podaj funkcję neuronów oznaczonych na schemacie symbolami A i B. (2 p.). Opisz 4 cechy budowy płuc, które są wyrazem ich przystosowania do .Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Hejka, pomoże ktoś z biologią?XL..

Opisz przystosowanie jelita cienkiego do funkcji jakie pełni w organizmie.

Główną rolą jaką spełnia układ pokarmowy jest pobieranie pokarmów i wody, następnie trawienie i wchłanianie.Na podstawie schematu wykaż przystosowanie budowy jelita cienkiego do funkcji trawienia wchłaniania Rozwiązanie Za rozpoznanie na rysunku każdego z dwóch elementów budowy jelita cienkiego i wykazanie na ich przykładzie przystosowania budowy jelita cienkiego do trawienia albo do wchłaniania - po 1 pkt Przykłady poprawnych odpowiedzi:Podaj 2 cechy przystosowawcze do pełnionej funkcji jelita cienkiego i jelita grubego.. Zachowując wspólny podstawowy plan budowy ciała wytworzyły ogromne bogactwo form.. Po przeanalizowaniu schematu wyjaśnij - posługując się trzema cechami budowy - na czym polega przystosowanie jelita do pełnionych funkcji.. Układ oddechowy.. Nabłonek walcowaty wyściela jelito cienkie ssaka, natomiast nabłonek płaski - jego naczynia krwionośne.Biologia na czasie 1 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właśc i wego do spraw ośw i aty i wychowania i wpisany do wykazu pod ręcz ni ków przeznaczonych do kszt ałce ni a ogólnego do nauczania biologii, na podstawie opinii rzeczoznawcy: dr Leny Tkaczyk.c) Podaj nazwy i funkcje tych plastydów, które występują w miękiszu: palisadowym i gąbczastym, spichrzowym.. Po gimnazjum, Podręcznik Strona 135 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie- Wymień cechy jelita cienkiego będące adaptacją do pełnionych funkcji..

XLV.Podaj przystosowania czaski do pełnienia funkcji ochronnej.

Cytoszkielet komórki budują trzy rodzaje filamentów: mikrofilamenty, filamenty pośrednie i mikrotubule.. Wymień cechy jelita cienkiego będące adaptacją do pełnionych funkcji.- Zadanie 4: Biologia na czasie 2.. Question from @Messito10 - Gimnazjum - BiologiaWskaż cechy budowy tkanki będące przystosowaniem do pełnionych funkcji.. Pamiętaj, że rysunek powinien być wykonany ołówkiem na podstawie obserwowanego w mikroskopie obrazu oraz odzwierciedlać kształt i proporcje komórek.. Stawonogi tworzą najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany typ w świecie zwierząt.. Podaj dwa przykłady przystosowania jelita cienkiego do pełnionych funkcji.Podaj nazwę odcinka jelita przedstawionego na powyższym schemacie oraz nazwę elementu jego budowy, który umożliwia tę identyfikację.. Podpisz elementy na rysunku określając jego budowę - przekrój poprzeczny przez kosmki jelitowe Zadanie (0 - 1 pkt.. .jelito cienkie jelito grube (składające się z jelita ślepego, okrężnicy i odbytnicy) odbyt Dodatkowo w układzie pokarmowym znajdują się także gruczoły: wątroba, trzustka i ślinianki.. Podaj funkcje poszczególnych składników soku żołądkowego XLI.. Jest to jelito cienkie ponieważ posiada kosmki jelitowe Zadanie.Zadanie (0 - 2 pkt.). Opisz antagonistyczną pracę mięśni na przykładzie mięśni ramienia..

Wymień cechy jelita cienkiego będące adaptacja do pełnionych funkcji 34.

Dla LO biologia jelito-cienkie przystosowanie organizm zadanie dodane 26 lutego 2011 w Biologia przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa] edycja 26 lutego 2011 przez użytkownika -KaI- 1 odpowiedź 0 głosów Najlepsza odpowiedź To tak:trawienie pokarmu - białka trawione są za sprawą trypsyny i chymotrypsyny, tłuszcze rozkłada lipaza, a węglowodany - amylaza; w wyniku tych procesów makroskładniki pokarmowe zostają rozłożone na części składowe i mogą zostać wchłonięte do krwi, a wraz z nią przetransportowane do każdej komórki organizmu wchłanianie składników pokarmowychDrugą z funkcji jelita cienkiego jest trawienie pokarmu - białka trawione są za sprawą trypsyny i chymotrypsyny, tłuszcze rozkłada lipaza, a węglowodany - amylaza; w wyniku tych procesów makroskładniki pokarmowe zostają rozłożone na części składowe i mogą zostać wchłonięte do krwi, a wraz z nią przetransportowane do każdej komórki organizmu.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Opisz przystosowania w budowie do pełnionych funkcji żołądka i jelita cienkiego.. Wyjaśnij, jak są wchłaniane produkty trawienia w układzie pokarmowym.. Stosunkowo ściśle daje się odgraniczyć jedynie dwunastnica; jelito czcze przechodzi w kręte bez wyraźnej granicy.. (SP10) Liście tego samego gatunku roślin okrytonasiennych zebrano podczas suchego dnia w trzech miejscach o różnym zapyleniu powietrza: w pobliżu zakładu przemysłowego, przy ulicy i w parku.Stawonogi.. (1 pkt.). Zaznacz funkcję błędnie przypisaną łożysku: A. przekazuje substancje odżywcze z krwi matki do krwi płodu B. przekazuje azotowe metabolity z krwi płodu do krwi matki C. ochrania płód przed wszystkimi mikroorganizmami krążącymi we krwi matki D. wytwarza i wydziela gonadotropinę kosmówkową oraz relaksynęZADANIE 4 Wykaż, że skóra człowieka pełni funkcją ochronną, kontaktuje organizm z otoczeniem, uczestniczy w procesie termoregulacji i wspomaga proces wydalania.. Odpowiedź Zadanie 4.. Wyjaśnij, jak są wchłaniane produkty trawienia w układzie pokarmowym.. Podsumowanie1.3 Jelito kręte 2 Różnicowanie 3 Funkcje 4 Unaczynienie i unerwienie 5 Zobacz też 6 Przypisy Podział anatomiczny Jelito cienkie dzielimy na trzy podstawowe części.. Il/1/b / Zadanie 279..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt