Napisz najmniejszą liczbę czterocyfrową

Pobierz

Question from @Werka12322 - Szkoła podstawowa - MatematykaZapisz najmniejszą i największą liczbę czterocyfrową.. Numer każdego roku przestępnego spełnia jeden z następujących warunków: A) jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100, B) jest podzielny przez 400.dokończ zadania: a) liczba naturalna jest podzielna przez 3, gdy .. b) liczba naturalna to liczba, która .. c) liczba naturalna jest podzielna przez 10, gdy .. zad.. 2014-03-27 19:06:08; Napisz liczbę największą i najmniejszą,której zaokrąglenie jest równe -10 18:08:20; Podaj najmniejszą liczbę pięciocyfrową podzielną przez 9 2011-01-24 17:22:52Zapisz najmniejszą liczbe czterocyfrową podzielną przez 9.. 2 Z cyfr 0, 5, 9 utwórz wszystkie liczby podzielne przez 25 ( w liczbach cyfry nie mogą się powtarzać) zad.. Odpowiedź: 4, 5, 8, 7.. 2) najmniejsza liczba trzycyfrowa : podzielna przez 9 to 108, bo 1+0+8=9, a 9 jest podzielne przez 9.Napisz cztery róźne cyfry.. 2011-09-07 19:25:05; Podaj najmniejszą liczbę całkowitą , która jest większa od liczby : 2010-09-07 17:20:16; Napisz liczbę największą i najmniejszą,której zaokrąglenie jest równe -10 18:08:20; Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność 2021-10-25 17:51:22Matematyka.. _ _ _ _ W rzędzie jedności tysięcy mamy najmniejszą nieparzystą liczbę pierwszą.. )Napisz najmniejszą liczbę czterocyfrową podzielną przez 3. liczbę czterocyfrową ..

Napisz największą liczbę czterocyfrową.

Jaka jest suma jej cyfr?. Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych?. (Napiszcie też działania jak to zrobiliście i jak coś to 1/2 to jedna druga, chodzi mi o ulamek, y lub z albo z to liczba niewiadoma którą .Napisz najmniejszą liczbę czterocyfrową.. 3 9 _ _Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz cyframi i słowami najmniejszą i największa liczbę czterocyfrową Wielokrotność danej liczby to liczba, którą otrzymujemy mnożąc daną liczbę przez kolejne liczby nat Odpowiedź na zadanie z Matematyka z kluczem 5.. Liczba największa: 8754 - osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery.. 3 _ _ _ Wiemy, że w rzędzie setek mamy trzykrotność tej liczby.. 9 Zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową: podzielną przez 3: .. podzielną przez 9: .. 2011-09-07 19:25:05; oblicz iloczyn największej liczby czterocyfrowej przez najmniejszą liczbę trzycyfrową 2014-02-20 14:25:33; zapisz namniejszą liczbę trzycyfrową podzielna przez 3 2010-10-20 16:11:18Przez 3 (9)dzieli się liczba, której suma cyfr jest podzielna przez 3 (9).. Taką liczbą jest 3 (ponieważ 1 nie jest liczbą ani pierwszą, ani złożoną).. Drugi warunek spełnia tylko 1008, zatem jest najmniejszą liczbą 4-cyfrową podzielną przez 18: 1008/18 = 56 4.. ?0 *napisałam znak "?". 3 Liczbą podzielną przez 9 jest: a .Oblicz współrzędne wierz kołka paraboli A) y= x^2+2x-3 B) y= 2x^2+3 C) y= -3x^2+12x zapisz w postaci kanonicznejPodaj najmniejszą i największą liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach podzielną przez 5 ZADANIE 2..

Zapisujemy: - najmniejszą liczbę czterocyfrową: 1000.

Usuń 3 zapałki, tak aby pozostałe 12 zapałek tworzyło 3 kwadraty, a przy tym wszystkieZad.. Zapisz podane liczby: a) w systemie dziesiątkowym: CX.. Zapisz podany ułamek lub liczbę mieszaną w postaci ułamka dziesiętnego: 1/2 ;1/5; 3/4 ; 3 całości i 3/5 ; 11 całości i 7/10 ; 8 całości i 12/100 .Znajdź najmniejszą cztetocyfrową wielokrotność liczby 197?. tam, gdzie trzeba wpisać odpowiednią liczbę.. Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych?. Matematyka.. Zad 9 zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową podzielną przez 3. podzielną przez 9.. Klasa 5 proszę pomocy plissssssssss!. Z 15 zapałek zbudowano 5 kwadratów.. Napisza Największa liczbę mniejsza od 1000 podzielną przez 3b najmniejszą liczne czterocyfrową podzielna przez 9c największa liczbe dwucyfrową niepodzielną przez 25d wszystkie liczby dwucyfrowe podzielne przez 7 większe od 50 i mniejsze od 85.Zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową: podzielną przez 3 : podzielną przez 9 : Matematyka Zad 9 zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową podzielną przez 3. podzielną przez 9.Najmniejsza liczba czterocyfrowa to: 1000.. Jaka jest suma jej cyfr?. Chcemy znaleźć taką najmniejszą liczbę czterocyfrową, aby była podzielna przez 3, czyli suma jej cyfr musi być liczbą podzielną przez 3.. Wiemy, że 1000 nie jest liczbą podzielną przez 3.Zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową: podzielną przez 3 : podzielną przez 9 :a) największą liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach:..

- największą liczbę czterocyfrową: 9999.

c) liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach, większą od 5000, ale mniejszą od 5300:.. 8 Wpisz takie cyfry, aby otrzymane liczby były: a) podzielne przez 3: 2?5 1?3 57?. XCIV.Zadanie: podaj największą i najmniejszą liczbę czterocyfrową Rozwiązanie:aby liczba była podzielna przez 5, cyfra jedności musi wynosić 0 lub 5 największa 9995 najmniejsza naturalna 1000 najmniejsza całkowita 9995Zapisz najmniejszą liczbę czterocyfrową dzienną przez 3 Proszę szybka odpowieZapisz najmniejszą i największą liczbę czterocyfrową.. Najmniejsza liczba pięciocyfrowa podzielna przez 11 to taka liczba, gdzie różnica sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych oraz sumy cyfr z miejsc parzystych jest podzielna przez 11 lub jest zerem.c) najmniejszą liczbę trzycyfrową podzielną jednocześnie przez 3 i przez 5. d) największą liczbę czterocyfrową podzielną przez 15.. Biorę najmniejsze liczby 4-cyfrowe spełniające pierwszy warunek - są to 1008 i 1017.. !cyfrą jedności tej liczby jest 0, każda liczba która jest wielokrotnością liczby 2 i 5 jest również wielokrotnością liczby 10) f) Najmniejsza liczba czterocyfrowa dodatnia, która jest wielokrotnością liczby 4, 5 i 100 to: 1000 (ponieważ 0:4=0 i cyfrą dziesiątek oraz jedności tej liczby jest 0)Chcemy napisać liczbę czterocyfrową..

3 Napisz najmniejszą liczbę czterocyfrową podzielną przez 3: zad.

Utwórz z nich największą i najmniejszą.. Więc szukaną liczbą jest: 1) najmniejsza liczba trzycyfrowa : podzielna przez 3 :to 102, bo 1+0+2=3, a 3 jest podzielne przez 3.. - liczbę czterocyfrową, której suma cyfr wynosi 7: 1024 (lub 7000, 6001, 5110 itd.. 2011-09-07 19:25:05; Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i wskaż liczbę najmniejszą i największą!. Z Matematyki poproszę pomoczy!. Czy każda liczba naturalna której dwie ostatniej cyfry są parzyste, jest podzeilan przez 4 ZADANIE 3.. Liczba najmniejsza: 4578 - cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiemNajmniejsza liczba czterocyfrowa podzielna przez 18 - jak wyżej: jest to 1008 Dlaczego?. Wypisz wszystkie liczby czterocyfrowe, w których suma cyfr jest równa 2.. Pomocy!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt