Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki z ramki odpowiedniej formie

Pobierz

2011-11-10 18:27:19 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki .. Ćwiczenie 5/108- przeczytaj i przepisz tekst do zeszytu.. 106 - uzupełnij tekst piosenki czasownikami z ramki w formie przeszłej, następnie wysłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi CD 3.22 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.22.mp3.. Przykłady: >dive >eat >watch >surf >sunbathE Kś.. Trzy słowa są zbędne.. 2013-10-07 18:28:10Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.PAST SIMPLE Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.. Zadanie 2: Uzupełnij dialog wstawiając will albo shall oraz czasownika z nawiasu w odpowiedniej formie.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Czasowniki napisz w odpowiedniej formie .. 2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie ?. Każdego wyrażenia możesz użyć tylko raz.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). 2012-10-23 21:10:58Uzupełnij tekst kolejnymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple.. Najpopularniejszą ich częśc Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy z ramki.Uzupełnij tekst, wstawiając właściwe wyrażenia w odpowiedniej formie.. (have) .. wstawiając odpowiedni wyraz z ramki.. voscreen.com, na .Uzupełnij pytania , wstawiając czasownik be w odpowiedniej formie 2013-09-07 16:21:58 J,Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie 2012-01-19 14:26:08 Uzupełnij luki wstawiając present simple lub present continous w odpowiedniej formie ..

J Uzupełnij tekst kolejnymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.

Które z czasowników w tekście na str 108 jest poprawny- posłuchaj nagrania (lub popatrz na tabelkę) Nie pisz w książce!. Jeden czasownik podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnego ze zdań.. Look 1 , kl.5 str. 104 zad 4 Ex.5 Połącz ze sobą części zdań.Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki w nawiasach we właściwej formie Ben gets up at half past seven every morning.He ,,,,,(GET)DRESSED AND THEN HE ,,,,,(HAVE) breakfast with his family.He…Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki, wstawiając je w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.. Pamiętaj, aby wpisać je w odpowiedniej formie.. Poziom: Beginner.Test rozwiązano 44368 razy.. (RAMKA gladiator, koloseum, wyścigi rydwanów, amfiteatr, cyrk RAMKA) Do ulubionych rozrywek starożytnych Rzymian należały igrzyska.. Bardzo proszę o przeczytanie katechezy z katechizmu 25 ,, Babilonia - ziemia" oraz o uzupełnienie tej katechezy w zeszycie ćwiczeń!. then i saw tv and i went to bed.. myślż że dobrze licze na najlepszeUzupełnij tekst słowami z ramki w odpowiedniej formie.. W dwóch zdaniach należy użyć form przeczących.. Ex 1 i 2 - praca z tekstem.. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie..

Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.

po chrze Uzupełnij tekst luk wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie.Uzupełnij zdania , używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. rozpraszanie pochłanianie odbicie W południe do pokoju Tomka wpada przez okno dużo światła słonecznego.. 2011-05-27 12:25:37 J,Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie 2012-01-19 14:26:08Zadanie 1: Uzupełnij zdania wstawiając will albo shall.. Uwaga!Uzupełnij zdania, wstawiając am,is lub are 2012-01-04 20:07:12 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17 Uzupełnij zdania , wstawiając at , in lub on.. Question from @Misiabel - Szkoła podstawowa - Język rosyjskiZadanie: uzupełnij dialog wstawiając wyrazy z ramki wyrazy w Rozwiązanie: a lot of more expensive easier than africa somewhere more adventurous i want to go somewhere Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Ex 6 p.. Ex 3, 4 i 5 - rozumienie ze słuchu CD 36 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_36.mp311 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ.. Zapisz te wyrazy w zeszycie.. Zapisz te wyrazy w .Przeczytaj tekst.. Zadanie 3: Popatrz na obrazki, zgadnij co mogą mówić osoby na obrazku wstawiając will albo shall i czasowników w ramki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

buy not come help go meet ... wstawiając czasowniki w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2014-05-18 16:14:12Uzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej formie gramatycznej 2012-10-14 20:08:01 Pomóżcie uzupełnić zdania z angielskiego wstawiając podane czasowniki w odpowiedniej formie .Uzupełnij tekst luk wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie.. Przeczytaj tekst.. Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi .Wypisz w zeszycie kolokacje z ramki (ćw 3/109)- zapamiętaj!. 2.Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy z ramki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 29 ,, Ponownie Nazaret - rodzinny dom Jezusa ", oraz o uzupełnienie tej katechezy w zeszycie ćwiczeń!. Zachęcam do korzystania ze strony .. Średni wynik: 82,92 %.Uzupełnij luki w tekście, wstawiając wyrażenia z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.. The day before the ex PAST SIMPLE Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.Zadanie: 1 uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie become, commit, gain, protect a many companies claim they re the environment, but few Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.7 Uzupełnij tekst, używając odpowiedniej formy czasowników z ramki..

Uzupełnij go wstawiając brakujące czasowniki.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt