Elodes gel karta charakterystyki

Pobierz

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne : Zapewnić mozliwosc do mycia/wodę do oczyszczenia oczu i skóry.Maintenance Gel KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.Karta charakterystyki Metsä Tissue Oyj zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Data aktualizacji: 13.09.2016 Katrin Hand Sanitizing Gel - Touchfree 226796/51045 Numer materiału: 00320-0106-GHS Strona 3 z 10 4.3.Techni-Tool ESD Tip Tinner, Lead Free, 1/2 Oz.. : 1503PL 3/6 7.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt