Węglowodory aromatyczne sprawdzian liceum pdf

Pobierz

Zadanie ID:224. zilustrowane na powyžszym schemacie.. "Węglowodory" - grupa B, plik: sprawdzian-1-weglowodory-grupa-b.pdf (application/pdf) To jest chemia ZR .. D uproszczone Row orgamcznycn.1 chemia organiczna (materiał w kolorze niebieskim nadobowiązkowy) chemia organiczna - chemia zwiĄzkÓw pierwiastka wĘgla wyjĄtki: tenek wĘgla(ii) tlenek wĘgla (iv) kwas wĘglowy + sole kwasu wĘglowego i. wĘglowodory wĘglowodory: zwiĄzki wĘgla i wodoru i.1.. Sa takze wykorzystywane w otrzymywaniu np. polimerow, detergentow, roznego rodzaju barwnikow, materialow wybuchowych, lekow i innych zwiazkow organicznych.. Konfiguracja elektronowa - blok s i p - trening.. Alotropia to zjawisko występowania tego samego A / B chemicznego w C / D odmianach.. aczenie sie monomerow w produkt .Weglowodory - organiczne .Plik logarytmy sprawdzian klasa 1 liceum.pdf na koncie użytkownika sandeepsnair9 • Data dodania: 18 lip 2020.. Dokończ zdania: a) węglowodory aromatyczne odróżnia się od alifatycznych przy pomocy reakcjiTest sprawdzający, wielostopniowy z chemii: "Węglowodory" Typ szkoły: technikum Autor testu: mgr Ewa Jagoda Skonstruowany przeze mnie test zawiera pytania zamknięte czterokrotnego wyboru, w których tylko jedna odpowiedź jest prawi-dłowa.. Tagi.. LastosuJ wzory polstrukt uralne (grupowe) lu 'h z udzialem zwiqzków organicznych..

9.10 35 Węglowodory aromatyczne - areny.

Inne tryby nauki.. Sa takze wykorzystywane w otrzymywaniu np. polimerow, detergentow, roznego rodzaju barwnikow, materialow wybuchowych, lekow i innych.W ęglowodory Aromatyczne W pierwotnym znaczeniu słowo " aroma " " nawi ązywało do pachn ących składników ro ślin; obecnie, zwi ązki aromatyczne s ą definiowane jako klasa w ęglowodorów oraz ich pochodnych, dla których najprostszym przedstawicielem jest benzen o wzorze sumarycznym C 6H6.. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.. Estry niższych kwasów karboksylowych 6.2.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Przejdź do listy zasobów.. Rozpocznij test.. Atom i cząsteczka.. Czas rozwiązywania testu 40 minut.Chemia - zadania online.. Konfiguracja elektronowa, schematy klatkowe.Węglowodory aromatyczne ulegają następującym reakcjom: Nitrowania, czyli reakcji z kwasem azotowym (V): Bromowania lub chlorowania: Pod wpływem światła: Pod wpływem katalizatora (FeCl 3, FeBr 3): Węglowodory aromatyczne mogą zatem reagować tak jak alkany lub benzen.cz ęste sprawdzanie wiedzy i umiej ętno ści oraz odpowiednio konstruowane testy nauczycielskie, powinny przybli żać uczniów do sytuacji egzaminacyjnej..

Sprawdzian - węglowodory 1Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań.

#weglowodory #chemia #chemiaorganiczna.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1 - 27).. H H H H H H H H H H H H. Wykład 6 23 Związki aromatyczne spełniają regułę Hückla: liczba elektronów w sprzężonym układzie wiązań podwójnych, spełnia zależność 4n+2.węglowodory nasycone sprawdzian.pdf (21 KB) Pobierz.. Benzen i n-heksan są cieczami w warunkach normalnych.. węglowodory aromatyczne sprawdzian liceum.pdf.Węglowodory aromatyczne 3. b) Oceń, czy związki I i II są względem siebie izomerami czy homologami.. Elementy chemii kwantowej.. ‹#›Wiedzac, že weglowodory cykliczne ulegajŽ laócuchowe, napisz równania reakcji (1.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Estry i tłuszcze 6.1.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. weglowodory nasycone sprawdzian .. 4 C 4 H 10 C 3 H 6 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 ALKANY ALKENY ALKINY Wzor Nazwa Wzor Nazwa Wzor Nazwa 23.Sprawdzian - liceum weglowodory.. Wynikają one z G / H. A. związku C. kilku E. takie same G. różnic w budowie wewnętrznejWęglowodory aromatyczne sprawdzian 3dg 1 Rozwiązujący/-a: Komczyńska Kaja Imię: Kaja Nazwisko: Komczyńska Data rozpoczęcia: 2020-11-19 09:47 Data ukończenia: 2020-11-19 10:12 Test zaliczony Wynik: 86,7% (26/30) Pytanie /1 22 Używając napisz równanie reakcji odwodornienia cykloheksanu.wzorów sumarycznych (pytanie opisowe) Odpowiedź: C6H12 ----->(Ni,T,P) C6H6 + 3H2 Liczba zdobytych .EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII - WĘGLOWODORY DLA UCZNIÓW KLASY III Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 100 minut Instrukcja dla zdającego: 1..

Plik zawiera rowniez kartesprawdzian węglowodory aromatyczne.pdf (22 KB) Pobierz.

Weglowodory nienasycone, w ktorych czasteczkach miedzy atomami wegla znajduje sie jednoChemia - zadania online.. (1 pkt) Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, w którego cząsteczce występuje osiem wiązań σ i jedno wiązanie π.. Kwasy karboksylowe 6.. Atom i cząsteczka.. podziaŁ: wĘglowodory ŁaŃcuchowe (alifatyczne)Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.. Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można odróżnić oba węglowodory, napisz obserwacje i .Sprawdzian 1.. Materiały powiązane z testem: Test: Węglowodory - Alkany, alkeny, alkinyWęglowodory aromatyczne Węglowodory aromatyczne, podobnie jak karbokation allilowy, posiadają zdelokalizowane orbitale typu π.. Dokonany przez ucznia wybór chemii w zakresie rozszerzonym mo że by ć jednoczesn ą deklaracj ą i ukierunkowaniem si ę na odpowiednie studia przyrodnicze.Test składa się z 10 pytań.Kwasy Sprawdzian Klasa 8 z Chemia Nowej Ery Chomikuj PDF admin Sprawdzian z Chemii Brak komentarzy Pierwszy sprawdzian, z którym przyjdzie się z mierzyć uczniom, którzy uczą się z podręczników znanej serii Chemia Nowej Ery Klasa 8 Sprawdziany.sprawdzian chemia nowej ery klasa 1 gim 2010-05-17 20:10:38;.Tag .33 Węglowodory nienasycone - alkeny Węglowodory 6 II 9.8 9.9 9.12 34 Węglowodory nienasycone - alkiny Węglowodory 4 II 9.6..

Zadanie 22. weglowodory alifatyczne sprawdzian liceum ... chwala dla autora tej pracy.Weglowodory aromatyczne 1.

2.Węglowodory - poziom rozszerzony Egzamin maturalny z chemii Poziom rozszerzony 10 Zadanie 21.. Benzen Węglowodory 3 II 9.13 9.14 9.15 36 Metylobenzen (toluen) Węglowodory 3 II 9.15 37 Areny wielopierścieniowe Węglowodory 2 II 9.16 Konfiguracja elektronowa pierwiastków bloku s i p. anol analogicznym reakcjom jak weglowodory 4.). Powrót.. Zadanie 37.. Odmiany alotropowe mają E / F właściwości.. Masz do dyspozycji odczynniki: brom w CCl 4, bromek żelaza (III), wodorotlenek miedzi (II), roztwór manganianu (VII) potasu.. a) Podaj nazwy systematyczne związków I i II.. Budowa atomu.. (3 pkt) Alkeny bardzo łatwo przyłączają bromowodór lub chlorowodór.Poniżej przedstawiono wzory dwóch węglowodorów.. Zadanie 2.. 17 pytań Chemia MGRINŻCHEM.. Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Pobierz jako PDF Wyświetl pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt